Innlegg

7 nye produkter tilgjengelig (mars 2017)

Vi gleder oss over å få nye doTerra produkter godkjent for salg i Norge. Denne gangen er det innenfor kategorien kosttilskudd og 30. mars 2017 kan vi bestille 7 nye produkter i Norge.

  • Peppermint Beadlets
  • On Guard Beadlets
  • PB Assist+
  • On Guard+ Softgels
  • TriEase Blend Softgels
  • Slim & Sassy Softgels
  • DDR Prime Softgel

Mer info

Se doterraeveryday.eu for nyheter fra doTerra på hva som skjer i Norge samt oppdatert liste over alle godkjente norske produkter. Klikk på bildet til høyre hvor det står APPROVED NORWAY PRODUCTS. Der er det også link til prislisten.