Magisk?
Nei, vitenskap

Vi har hatt utrolige opplevelser
med oljene! Og det kan du også!