7 nye produkter tilgjengelig (mars 2017)

Vi gleder oss over å få nye doTerra produkter godkjent for salg i Norge. Denne gangen er det innenfor kategorien kosttilskudd og 30. mars 2017 kan vi bestille 7 nye produkter i Norge.

  • Peppermint Beadlets
  • On Guard Beadlets
  • PB Assist+
  • On Guard+ Softgels
  • TriEase Blend Softgels
  • Slim & Sassy Softgels
  • DDR Prime Softgel

Mer info

Se doterraeveryday.eu for nyheter fra doTerra på hva som skjer i Norge samt oppdatert liste over alle godkjente norske produkter. Klikk på bildet til høyre hvor det står APPROVED NORWAY PRODUCTS. Der er det også link til prislisten.

Comments through Facebook Login

comments